Mätkonsult inom bygg och anläggning.
Inmätning, utsättning,
maskinstyrning, 3D laserscanning,
projekteringsinmätning.

Status:
Kabelförläggning Hagby-Anneberg
400 kV samt 70 Kv.
Uppdragsgivare: SVEAB

Staffan Ramsby

Orrabacken 5
820 40 Järvsö
+46 (0) 70 - 321 91 50

staffan@ramsbygeomedia.se